Kasteel en Tuinen van Freÿr / Maas (België)

Harken van de paden en onkruid verdelgen

Axel harkt het grind na een overstroming van de Maas

Grind harken in de tuinen van het Kasteel van Freÿr
Foto : F. Bonaert