Kasteel en Tuinen van Freÿr / Maas (België)

Geestelijke roepingen

Gegeven in 1745 door Antoine Graaf van Beaufort-Spontin domprovost van het Kapitel te Nivelles

Schilderij in de hoofdkerk te Nivelles
Foto : W. Papeians

Régine de Beaufort-Spontin
Abdis van de Cisterciënzer Abdij
Ter Kameren te Brussel

Raam in de kloostergang Ter Kameren
Foto : A. de Decker