Kasteel en Tuinen van Freÿr / Maas (België)

Stilzwijgend in Zijne aanwezigheid

De kapel van het kasteel van Freÿr
Foto : (C) J Declercq KIKP-IRPA