Kasteel en Tuinen van Freÿr / Maas (België)

Prent : begin van de 18de eeuw

Prent door Le Loup van het Kasteel en de Tuinen van Freÿr
Foto : Remacle Le Loup