Kasteel en Tuinen van Freÿr / Maas (België)

Oron la Châtel, Waadt in Zwitserland

Oron le Châtel Castle in Switzerland
Foto : A. Locher